Az FTC Békés Megyei Baráti Kör alapszabálya

A Baráti Kör neve: FTC Békés Megyei Baráti Kör – Zöld Sas Lovagrend.

Székhelye: 5720 Sarkad, Szalontai u. 28.

Alapítás éve: 1996. június 12.

A Baráti Kör célja: A Békés megyei jobboldali fradisták összefogása. Az FTC és a jobboldal népszerűsítése. A megyei közvélemény formálása. A Baráti Kör gazdasági és pénzügyi tevékenységet nem folytat.

A belépés feltételei: Három régi tag ajánlása szükséges. Vizsgázás az FTC történelméből és a magyar történelemből. Nyilatkoznia kell hazaszeretetéről és jobboldali hűségéről. (A vizsgabizottságot az FTC BM BK elnöke vezeti.) A baráti kör tagja lehet minden olyan külföldi és magyarországi magyar, aki a vizsgát eredményesen letette. Külföldi nem magyar származású embernek vizsgáznia nem kell, mert „csak” tiszteletbeli tag lehet.

A tagság jogai és kötelességei: Az alapszabályban leírtak betartása, illetve betartatása. Az FTC és a jobboldal népszerűsítése. „Lángoló” FTC- és hazaszeretet minden helyzetben való kinyilvánítása. Jobboldali párt-, illetve szervezeti tagság nem kizáró ok. A tag választhat, illetve választható. Előírás a minimum 18. életév betöltése.

Vezetőségválasztás: A vezetőséget ötévenként a közgyűlés választja meg. Az elnököt a vezetőség választja meg a soraiból. (Létszámhiány esetén két óra elteltével újból össze kell hívni a közgyűlést, ahol az egyszerű többség dönt. Minimum 10 fő választhat.)

Tagdíj: Nincs tagdíjfizetési kötelezettség. A tagkártya kéznél léte kötelező. Az FTC-jelvény viselése mindenkor javasolt.

Tagsági viszony megszüntetése: A tag önként kilép. Jelentés, illetve tényszerű megálapítás stb. Az Ellenőrző Bizottság (kijelölt 5 fő) feltáró munkát végez. Megalapozott „bűnösség” esetén átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak (kijelölt 5 fő), amely megindokolja és meghozza döntését. Ez lehet: dorgálás, felfüggesztés a tagsági viszony alól, illetve kizárás a baráti körből. Az elnök itt is élhet vétójogával.

Az elnök jogai és kötelességei: Mindenben vétójoga van. Egyedül az elnök rendelkezik aláírási jogkörrel. A közgyűlést csak az elnök hívhatja össze. Egyedül az elnöknek van joga feloszlatni az FTC BMBK-t.

További jogok és kötelességek: Az FTC BMBK további szervezése. A „harci szellem” megtartása és növelése. Az FTC-hez való hűség, szeretet „táplálása”. A megyei közvélemény formálása. A jobboldali szervezetekkel, klubokkal való kapcsolattartás belföldön és külföldön. A városi, községi, falusi FTC baráti körökkel való kapcsolattartás, útmutatás.

Tagozatok működése: Jelenleg az FTC BMBK-n belül működik a Zöld Sas Önvédelmi Légió, a Bethlen Kata Zöld Sas Nemzeti Front Női Tagozata, valamint a Zöld Sas Lovagrend. Csak minimum 50 tag hozhat létre új tagozatot.

Az FTC Zöld Sas Lovagrend törvényei:

Jelszava: FTC, Isten, haza, szolidaritás.

A Lovagrend az FTC BMBK-n belül működik. Csak a Baráti Kör tagja lehet lovag vagy nagymester. Lovagok lehetnek a legkiválóbb  fradisták, akik legjobban érvényesítik az FTC és a Haza érdekeit, és mindenben kiemelkednek társaik közül (pozitív dolgokra gondolunk).

Lovaggá ütés előtt két év próbaidő szükséges lovagok mellett próbalovagként. Megfelelés után lovaggá üthető. A lovaggá „ütést” csak a nagymester végezheti.

Vezetőségválasztás: Ez egyszer történik, a nagymesteri és a lovagi cím egy életre szól. A lovagrendben a vétó- és az aláírási jogokat csak a nagymester „gyakorolhatja”. Nemzeti és nemzetközi kapcsolatokat tarthat fenn a nemzet és az egész világ jobboldali képviselőivel, szimpatizánsaival, klubjaival.

Az FTC BMBK és a Zöld Sas Lovagrend testvérklubja az olasz Lazio.

Tiszteletbeli lovagi címet kaphatnak azok a személyek, akik a magyar népért és nemzetért mindent megtesznek, illetve feláldoznak, valamint arra érdemes külföldi, jobboldali személyek.

Szent helyeink: Budapest, IX. kerület, Ülői út 129. FTC-központ; 5720 Sarkad, Szalontai u. 28.

Elfogadva: Sarkad, 1996. június 12. (Az alapszabályt az elfogadás után az elnök egyszemélyben írja alá.)

___________________

Botyánszki György elnök


Vizsgakérdések az FTC BMBK-ba való belépéshez

 

 A vizsgázó neve: __________________________________________________________________________

Anyja neve: __________________________________________________________________________

Születési hely: __________________________________________________________________________

Születési idő: __________________________________________________________________________

Lakcíme: __________________________________________________________________________

A vizsga helye (város) és időpontja: _______________________________________________________

 

Kérdések:

 

1. Mikor volt a honfoglalás: a) 862, b) 896, c) 846.

2. Mikor adták ki az Aranybullát: a) 1214, b) 1222, c) 1218.

3. Nagy Lajos uralkodása alatt hány tenger határolta hazánkat: a) egy sem, b) egy, c) három.

4. Mátyás király híres seregének a neve: a) zöld sereg, b) fekete sereg, c) vörös sereg.

5. Mikor volt a mohácsi vész: a) 1412, b) 1547, c) 1526.

6. Hány 1849-es aradi vértanúnk volt: a) tizenhárom, b) tizenhat, c) huszonegy.

7. Hány vármegyéje volt hazánknak 1920 előtt: a) 28, b) 64, c) 36.

8. Mikor írták alá a Magyarországot megcsonkító trianoni békediktátumot, és melyik politikus volt közülük a legnagyobb magyargyűlölő: a) 1918. június 6., Vix (francia), b) 1919. augusztus 12., Pompidou (francia), c) 1920. június 4., Clemenceau (francia).

9. Mikor alakult meg a Ferencváros: a) 1890, b) 1899, c) 1901.

10. Mikor nyerte el a Ferencváros a Vásárvárosok Kupáját, és a döntőben ki volt az ellenfél: a) 1972 Manchester United, b) 1987 AC Milan, c) 1965 Juventus.

 

A vizsgázó aláírása: _____________________________________________________________________

 

A vizsgázó a vizsgabizottság előtt (az eredmény aláhúzandó)

 

nem felelt meg                                             megfelelt

 

(Hibahatár: 7 jó válaszig megfelelt, 6 jó válaszig kisegítő pótkérdések megválaszolására kötelezett, 5 jó válasz nem felelt meg, ennyi jó válasz már kevés a tagsághoz.)

 

A vizsgabizottság hiteles aláírása és pecsétje

 

___________________         _____________________    ___________________          

a vizsgabizottság elnöke                     vizsgabiztos                    vizsgabiztos                     

Szöveges mező

Ide szövegelj...Felháborító, hogy   több alkalmazásunkat is letiltották úgy látszik, valakiknek az útjában vagyunk,,,

Diavetítő
Szavazás
Mikor játszott Botyánszki György a Ferencvárosban ?
1964
1972
1983
1999
Nem tudom...
Naptár